Data til Moodle-opgaver

Oversigt

Data beregnet til brug på Køge Gymnasium ved besvarelse af Moodle-opgaver. Disse data kan afvige lidt fra tilsvarende data i det anvendte undervisningsmateriale og i Databogen.

Naturkonstanter

Konstant Symbol Værdi
lysets hastighed \( c \) \( 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s}\)
elementarladningen \( e \) \( 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{C} \)
Plancks konstant \( h \) \( 6{,}63 \cdot 10^{-34} \, \mathrm{J\,s} \)
Rydbergkonstanten \( R \) \( 1{,}097 \cdot 10^{7} \, \mathrm{m}^{-1} \)
tyngdeaccelerationen \( g \) \( 9{,}82 \, \mathrm{m/s^2} \)
atommasseenheden \( u \) \( 1{,}66 \cdot 10^{-27} \, \mathrm{kg} \)
gravitationskonstanten \( G \) \( 6{,}67 \cdot 10^{-11} \, \mathrm{N \, m^2 / kg^2} \)
Coulombkonstanten \( k_C \) \( 9{,}0 \cdot 10^{9} \, \mathrm{N \, m^2 / C^2} \)
gaskonstanten \( R \) \( 8{,}31 \, \mathrm{J/(mol \, K)} \)
Avogadros tal \( N_{\mathrm{A}} \) \( 6{,}02 \cdot 10^{23} \)
Hubbles konstant \( H_0 \) \( 22{,}4 \, \mathrm{\frac{km/s}{Mly}} \)

Ofte anvendte enheder, som ikke hører til SI

Enhed Symbol Værdi
astronomisk enhed \( \mathrm{AU} \) \( 1{,}496 \cdot 10^{8} \, \mathrm{ m } \)
lysår \( \mathrm{ly} \) \(9{,}46 \cdot 10^{15} \, \mathrm{ m } \)
liter \( \mathrm{L} \) \( 10^{-3} \, \mathrm{ m^3 } \)
kilowatttime \( \mathrm{kWh} \) \( 3{,}6 \cdot 10^{6} \, \mathrm{ J } \)
atmosfære \( \mathrm{atm} \) \( 101{,}325 \, \mathrm{ kPa } \)
elektronvolt \( \mathrm{eV} \) \( 1{,}602 \cdot 10^{-19} \, \mathrm{ J } \)

Densitet (massefylde)

Densitet (ved stuetemperatur) for udvalgte stoffer (afrundet til 3 betydende cifre):

Stof \(\rho \,\, \left( \mathrm{\frac{g}{cm^3}} \right) \) Stof \(\rho \,\, \left( \mathrm{\frac{g}{cm^3}} \right) \) Stof \(\rho \,\, \left( \mathrm{\frac{g}{cm^3}} \right) \)
vand \( 0{,}998 \) jern \( 7{,}87 \) luft (tør) \( \phantom{0} 1{,}2 \cdot 10^{-3} \)
sprit \( 0{,}789 \) kobber \( 8{,}96 \) helium \( \phantom{0} 0{,}169 \cdot 10^{-3} \)
akryl (plexiglas) \( 1{,}18 \) aluminium \( 2{,}70 \) polystyren (flamingo) (*) \( \phantom{0} 0{,}96 \, \)
olivenolie \( 0{,}909 \) zink \( 7{,}14 \) bly \( 11{,}4 \)
benzin \( 0{,}708 \) mættet saltopløsning \( 1{,}19 \) kviksølv \( 13{,}5 \)
(*) Densiteten for polystyren kan variere lidt. (Kilde: engelske Wikipedia)

Specifik varmekapacitet (varmefylde)

Specifik varmekapacitet for udvalgte stoffer:

Stof \( c \,\, \left( \mathrm{\frac{J}{kg \, {}^\circ C}} \right)\) Stof \( c \,\, \left( \mathrm{\frac{J}{kg \, {}^\circ C}} \right)\) Stof \( c \,\, \left( \mathrm{\frac{J}{kg \, {}^\circ C}} \right)\)
vand \( 4 \, 181 \) jern \( \phantom{0} \, 449 \) tør luft \( 1 \, 003{,}5 \)
sprit \( 2 \, 440 \) aluminium \( \phantom{0} \, 897 \) \(\mathrm{CO}_2\) \( \phantom{0} \, 839 \)
glycerol \( 2 \, 409 \) træ \( 1 \, 700 \) glas \( \phantom{0} \, 840 \)
benzin \( 2 \, 220 \) granit \( \phantom{0} \, 790 \) salt (NaCl) \( \phantom{0} \, 630 \)
kropsvæv \( 3 500 \) teglsten \( \phantom{0} \, 840 \) is \( 2 \, 050 \)
(Kilde: engelske Wikipedia — enkelte data er beregnet fra molare varmekapaciteter)

Smeltevarme

Stof \( L_{\mathrm{s}} \,\, \left( \mathrm{\frac{kJ}{kg}} \right)\) Stof \( L_{\mathrm{s}} \,\, \left( \mathrm{\frac{kJ}{kg}} \right)\)
vand \( 334 \) nitrogen \( \phantom{0} 25{,}7 \)
ammoniak \( 332 \) salt (NaCl) (*) \( 516{,}7 \)
bly \( \phantom{0} 23{,}0 \) aluminium (*) \( 395{,}4 \)
(Kilde: engelske Wikipedia; (*) fra CRC Handbook of Physics and Chemistry, 60. ed.)

Fordampningsvarme

Stof \( L_{\mathrm{f}} \,\, \left( \mathrm{\frac{kJ}{kg}} \right)\) Stof \( L_{\mathrm{f}} \,\, \left( \mathrm{\frac{kJ}{kg}} \right)\)
vand \( 2 \, 265 \) bly \( \phantom{0} \, 871 \)
ammoniak \( 1 \, 369 \) nitrogen \( \phantom{0} \, 200 \)
(Kilde: engelske Wikipedia)

Brændværdi

Stof \( B \,\, \left( \mathrm{\frac{MJ}{kg}} \right)\) Stof \( B \,\, \left( \mathrm{\frac{MJ}{kg}} \right)\)
hydrogen \( 141{,}9 \) kul (stenkul) (*) \( 31{,}4 \)
metan \( \phantom{0} 55{,}50 \) træ \( 21{,}2 \)
propan \( \phantom{0} 50{,}35 \) sprit \( 29{,}7 \)
diesel \( \phantom{0} 44{,}80 \) benzin \( 47{,}0 \)
(Kilde: engelske Wikipedia; (*) fra danske Wikipedia)

Solsystemet

Solens masse: \( 1{,}99 \cdot 10^{30} \, \mathrm{kg} \)

Jordens radius: \( 6{,}471 \cdot 10^6 \, \mathrm{m} \)

Månens masse: \( 7{,}34 \cdot 10^{22} \, \mathrm{kg} \)

Månens afstand til jorden: \( 3{,}83 \cdot 10^8 \, \mathrm{m} \)

Planet masse (kg) afstand til solen (m) omløbstid (år) baneexcentricitet
merkur \( 3{,}30 \cdot 10^{23} \) \( 5{,}79 \cdot 10^{10} \) \( \phantom{0} \phantom{0} 0{,}241 \) \( 0{,}203 \)
venus \( 4{,}87 \cdot 10^{24} \) \( 1{,}08 \cdot 10^{11} \) \( \phantom{0} \phantom{0} 0{,}615 \) \( 0{,}00677 \)
jorden \( 5{,}97 \cdot 10^{24} \) \( 1{,}50 \cdot 10^{11} \) \( \phantom{0} \phantom{0} 1{,}00 \) \( 0{,}0167 \)
mars \( 6{,}42 \cdot 10^{23} \) \( 2{,}28 \cdot 10^{11} \) \( \phantom{0} \phantom{0} 1{,}88 \) \( 0{,}0934 \)
jupiter \( 1{,}90 \cdot 10^{27} \) \( 7{,}79 \cdot 10^{11} \) \( \phantom{0} 11{,}9 \) \( 0{,}0489 \)
saturn \( 5{,}68 \cdot 10^{26} \) \( 1{,43} \cdot 10^{12} \) \( \phantom{0} 29{,}5 \) \( 0{,}0565 \)
uranus \( 8{,}68 \cdot 10^{25} \) \( 2{,87} \cdot 10^{12} \) \( \phantom{0} 84{,}0 \) \( 0{,}0464 \)
neptun \( 1{,}02 \cdot 10^{26} \) \( 4{,}50 \cdot 10^{12} \) \( 165 \) \( 0{,}00868 \)
(Kilde: engelske Wikipedia)

Bølger, lyd og lys

Lydens hastighed i luft v. \(20\,{}^\circ\)C \( 343 \, \mathrm{m/s} \)
Lydens hastighed i havvand (*) \( 1500 \, \mathrm{m/s} \)
Lystes hastighed i vacuum \( 3{,}00 \cdot 10^8 \, \mathrm{m/s} \)

(*) Lydens hastighed i havvand varierer ned dybden, temperaturen og saltholdighed.

Brydningsindeks

Medium \( n \) Medium \( n \)
vacuum \( 1 \) is \( 1{,}31 \)
luft (\(1 \mathrm{atm}, {0\,}^\circ \mathrm{C} \)) \( 1{,}000 \,\, 293 \) vinduesglas \( 1{,}52 \)
vand \( 1{,}333 \) safir \( 1{,}77 \)
olivenolie \( 1{,}47 \) diamant \( 2{,}42 \)

(Kilde: engelske Wikipedia)

Resistivitet

Metal \(\rho \, (10^{-9} \, \mathrm{\Omega\cdot m}) \) Metal \(\rho \, (10^{-9} \, \mathrm{\Omega\cdot m}) \) Metal \(\rho \, (10^{-9} \, \mathrm{\Omega\cdot m}) \)
aluminium \( 26{,}50 \) sølv \( \phantom{0} 18{,}87 \) konstantan \( \phantom{0} 490 \)
jern \( 96{,}1 \) platin \( 105 \) nichrom 80/20 \( 1090 \)
kobber \( 16{,}78 \) guld \( \phantom{0} 22{,}14 \) \( \)

(Kilde: engelske Wikipedia)

Kernefysik

Størrelse Symbol Værdi
Protonens masse \( m_{ \mathrm{p} } \) \( 1{,}00727646 \, \mathrm{u} \)
Neutronens masse \( m_{ \mathrm{n} } \) \( 1{,}00866490 \, \mathrm{u} \)
Elektronens masse \( m_{ \mathrm{e} } \) \( 5{,}485799 \cdot 10^{-4} \, \mathrm{u} \)
\( u c^2 \) \( 931{,}5 \, \mathrm{MeV}\)

Find data om isotoper i dette kernekort.

10-talspotenser og præfikser

Titalspotens Præfiks Forkortelse Tal Talnavn
\(10^{24}\) zetta- Z 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrillion
\(10^{21}\) yotta- Y 1 000 000 000 000 000 000 000 trilliard
\(10^{18}\) exa- E 1 000 000 000 000 000 000 trillion
\(10^{15}\) peta- P 1 000 000 000 000 000 billiard
\(10^{12}\) tera- T 1 000 000 000 000 billion
\(10^{9}\) giga- G 1 000 000 000 milliard
\(10^{6}\) mega- M 1 000 000 million
\(10^{3}\) kilo- k 1 000 tusind
\(10^{2}\) hekto- h 100 hundred
\(10^{1}\) deka- da 10 ti
\(10^{0}\) 1
\(10^{-1}\) deci- d 0,1 tiendedele
\(10^{-2}\) centi- c 0,01 hundrededele
\(10^{-3}\) milli- m 0,001 tusindedele
\(10^{-6}\) mikro- \(\mu\) 0,000 001 milliontedele
\(10^{-9}\) nano- n 0,000 000 001 milliardtedele
\(10^{-12}\) pico- p 0,000 000 000 001 billiontedele